Ceník služeb

Pro poskytování služeb je nutno se seznámit s podmínkami:

  • v jednom dni minimálně 2 hodiny vcelku
  • služby nemusí být poskytovány denně
  • na základě odpracovaných hodin je seniorovi či jeho rodině zasílána faktura
  • služby poskytujeme od 7 do 20 hodin od pondělí do neděle v úseku alespoň 2 hodiny denně vcelku
  • pro zajištění nabízených služeb je nutné osobní jednání, návštěvu doporučujeme dojednat telefonicky


Ceník služeb od 1.3. 2023

Asistence u 1 seniora:

do 80 hodin měsíčně ………………………… 155,- Kč/ hod

od 81 a více hodin měsíčně ………………… 135,-Kč/ hod

 

Asistence u 2 seniorů žijících ve společné domácnosti (uvedená cena za 1 osobu):

2 a více hodin měsíčně ………………………. 135,-Kč/ hod

 

Cena služby je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb. o úhradách v sociálních službách, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů účinnou od 1.ledna 2023.

 

 

 

 

 

Kontakty

REVA, o.p.s.
Na Perštýně 352/33,
460 01 Liberec 4
IČO: 25447726

Tel/fax:
+420 485 101 926

Mobil:
Eva Štanclová :
+420 736 541 862
Jitka Špryňarová :
+420 736 541 856
Irena Peková:
+420 733 752 725
Táňa Pencová:
+420 736 541 584

E- mail:
info@reva-lbc.org
eva.stanclova@reva-lbc.org
jitka.sprynarova@reva-lbc.org
irena.pekova@reva-lbc.org
tana.pencova@reva-lbc.org