Ceník služeb

Pro poskytování služeb je nutno se seznámit s podmínkami:

  • v jednom dni minimálně 2 hodiny vcelku
  • služby nemusí být poskytovány denně
  • na základě odpracovaných hodin je seniorovi či jeho rodině zasílána faktura
  • služby poskytujeme od 7 do 20 hodin od pondělí do neděle v úseku alespoň 2 hodiny denně vcelku
  • pro zajištění nabízených služeb je nutné osobní jednání, návštěvu doporučujeme dojednat telefonicky

Asistenční služby v roce 2020 nabízíme v rozsahu od:

7- 20 hodin od pondělí do neděle v úseku alespoň 2 hodiny denně vcelku.

Asistenční služba u seniora:

POČET HODIN: KDY: HODINOVÁ SAZBA:
2 denně v pracovním týdnu 120,- Kč
2 ne každý den v pracovním týdnu 130,- Kč
3 až 5 denně v pracovním týdnu 110,- Kč
3 až 5 ne každý den v pracovním týdnu 120,- Kč
6 a více denně v pracovním týdnu 90,- Kč
6 a více ne každý den v pracovním týdnu 100,- Kč

 

Asistenční služba u 2 seniorů žijících ve společné domácnosti:

POČET HODIN: KDY: HODINOVÁ SAZBA:
2 a více libovolný den v týdnu 130,- Kč

 

Asistenční služba soboty a neděle:

soboty a neděle   130,- Kč / hodina
                                   ve výjimečných situacích o po dohodě o svátcích 130,- Kč/ hodina

 

 

Kontakty

REVA, o.p.s.
Na Perštýně 352/33,
460 01 Liberec 4
IČO: 25447726

Tel/fax:
+420 485 101 926

Mobil:
Eva Štanclová :
+420 736 541 862
Jitka Špryňarová :
+420 736 541 856
Irena Peková:
+420 733 752 725
Táňa Pencová:
+420 736 541 584

E- mail:
info@reva-lbc.org
eva.stanclova@reva-lbc.org
jitka.sprynarova@reva-lbc.org
irena.pekova@reva-lbc.org
tana.pencova@reva-lbc.org