Poslání, cíle, cílová skupina, služby

Poslání organizace

Poskytujeme asistenční služby seniorům, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí bez pomoci druhé osoby. Pomáháme seniorům v tom, co sami nezvládají při péči o vlastní osobu a v zajištění domácnosti. Asistent je společníkem doma i ve styku s okolním prostředím.

Naše cíle

Umožnit seniorům, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí co nejdéle, oddálit nebo zcela odvrátit jejich přemístění do pobytového sociálního zařízení. Podporovat a udržet seniory v jejich dosavadních schopnostech. Podporovat fyzickou a psychickou kondici seniorů.

Cílová skupina

  • Osoby ve věku 55 a více let, kteří se neorientují v čase a místě/prostoru.
  • Senioři ve věku 65 a více let
  • Osoby neorientované a senioři žijí v Liberci nebo v jeho blízkém okolí a osobní asistenci potřebují minimálně 2 hodiny nepřetržitě.

Služby

  • Stravování – S pomocí asistentky je senior schopen uvařit si sám nebo uvaří asistentka. Asistentka ohřeje dovezený oběd nebo ho přináší. Společně chodí na obědy. Vše záleží na zdravotním stavu seniora.
  • Obstarávání nákupů
  • Pomoc při sebeobsluze – Hygiena, oblékání,dohled nad léky,příjem stravy a tekutin.
  • Pomoc při zajišťování chodu domácnosti – Běžný úklid domácnosti.
  • Poskytnutí informací – Asistentka tráví se seniorem často mnohem více času než jeho rodina či přátelé. Je tedy pro něj hlavním zdrojem informací o dění v jeho okolí či ve světě a opačně, je připravena naslouchat! Provádí aktivizační činnost.
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – Asistentka doprovází seniora ke známým, k lékaři, chodí s ním na procházky i na kulturní akce.
  • Pomoc při prosazování práv a zájmů seniorů – Vedení společnosti i asistentky zajišťují návštěvy terénních sester a spolupracují s nimi, pomáhají při vyřizování úředních záležitostí, v případě potřeby kontaktují následnou sociální a zdravotní péči.

Asistenční služby jsou poskytovány na základě těchto principů:

Respektujeme osobnost seniora, „neopečováváme“, ale doprovázíme a motivujeme, úzce spolupracujeme s rodinnými příslušníky a návaznými službami. Naše služby poskytujeme tak, aby vycházely ze samotných potřeb jednotlivých seniorů a v případě změny na ně i pružně reagovaly. Klademe důraz na vedení dokumentace, podle které plánujeme a poskytujeme přiměřenou péči.

Kontakty

REVA, o.p.s.
Na Perštýně 352/33,
460 01 Liberec 4
IČO: 25447726

Tel/fax:
+420 485 101 926

Mobil:
Eva Štanclová :
+420 736 541 862
Jitka Špryňarová :
+420 736 541 856
Irena Peková:
+420 733 752 725
Táňa Pencová:
+420 736 541 584

E- mail:
info@reva-lbc.org
eva.stanclova@reva-lbc.org
jitka.sprynarova@reva-lbc.org
irena.pekova@reva-lbc.org
tana.pencova@reva-lbc.org