Reference

Zde si dovolujeme Vám citovat z dopisů, které jsme obdrželi od uživatelů našich služeb. Jsou pro nás odměnou a podporou.

Dopis ze dne 27.11.2008

Jako invalidní lékařka v důchodu cítím v předvánoční době nutnost i přemýšlet o životě a lidech, kteří mne obklopují. Musím projevit vděčnost všem, kteří umožňují v mém vysokém věku 93 let ještě snesitelně žít a mít občas radost ze života.

Kromě rodinných příslušníků nyní žiji s bezvadnou pomocí pečovatelek z organizace Reva. Zažila jsem již tři, když se musely střídat pro nemoc nebo dovolenou. Všecky byly odborně na výši a spolehlivé, ale nyní mám tu nejmilejší, Alenku, která je pro mne sluníčkem, na kterou se ráno vždy těším. Není jen veselá a vtipná, ale má dar okamžitě se sama zorientovat co je kde třeba udělat a okamžitě bez jakéhokoliv pokynu to učiní. Za nic bych tuhle Alenku nechtěla ztratit.

Všem důchodcům bych chtěla služby Revy upřímně doporučit.

Dopis ze dne 12.10.2008 ( píše syn, seniorka sama pro svůj zdravotní stav nemůže)

Na základě mnohých doporučení se obrátil můj otec na Vaši společnost. Po dohodě s Vámi začala pečovat o moji matku Vaše pracovnice paní Anna. Paní Anna pečuje o moji matku od druhé poloviny srpna tohoto roku. Během září a října jsem zaznamenal značné pokroky s ohledem na diagnózu mé matky. Pozitivní vývoj vidím jak z pohledu psychického, tak zejména fyzického. Vím, že pokroky je nutné připsat skvělé práci a profesionální péči Vaší pracovnice paní Anny. Můj otec, který tuto náročnou péči sleduje ,mi každodenně hlásí, jak paní perfektně pečuje o mou matku, jak s ní cvičí, snaží se o zvýšení samostatnosti, jak komunikuje s mojí matkou s akcentem na zlepšení komunikačních schopností atd. atd.

Vážená paní ředitelko, chtěl bych upřímně poděkovat za profesionální péči a lidský přístup Vaší pracovnice. Věřím, že budeme moci i nadále využívat vynikajících služeb Vaší společnosti.

Dopis ze dne 10.7.2008 ( píše dcera, uživatel je neorientovaný)

…..děkujeme za pomoc, kterou nám vaše společnost už rok poskytuje. Díky ní nemusí náš tatínek trávit své dny v ústavu sociální péče, ale mohl zůstat v domácím prostředí, na které byl zvyklý.I když si to s ohledem na svůj zdravotní stav možná sám neuvědomuje, uvědomujeme si to my všichni kolem něj. Domácí péče je pro něj nepochybně ta nejlepší varianta. Musím se zmínit o vaší asistentce, paní Yvetě. Má hodně náročnou práci, po psychické i po fyzické stránce. Paní Yveta ji vykonává nesmírně svědomitě, a navíc do ní dává i velký kus srdce, což zcela jistě přesahuje její ryze pracovní povinnosti. Svým milým a bezprostředním přístupem, bezmeznou trpělivostí a neúnavným humorem dokáže tatínka zvládnout nejen ve chvílích pohody, ale třeba i tehdy, když u něj propukne záchvat agresivity nebo se objeví nutkání utéct z domu. Svým smyslem po pořádek dala jeho dnům pevný řád, který předtím postrádal, protože my, jeho rodina, jsme s ním při vší snaze nemohli trávit každý den tolik času. Zpočátku jsme neměli ani dost odborných znalostí, jak s ním pracovat. Díky paní Yvetě se postupně i náš pracovní a rodinný život zklidnil a přizpůsobil tatínkově nemoci.

Přejeme vám všem hodně zdaru a sil ve vaší nenápadné a společensky ne vždy dostatečně oceňované práci, která je přesto velmi potřebná a má smysl nejen pro nemocné a jejich rodiny, ale i pro širší okruh lidí, kteří se mohou v budoucnu dostat do podobných problémů a stejně jako my si nebudou v první chvíli vědět rady, kam se obrátit o pomoc v případě, že se rozhodnou o svého blízkého pečovat doma.

Kontakty

REVA, o.p.s.
Na Perštýně 352/33,
460 01 Liberec 4
IČO: 25447726

Tel/fax:
+420 485 101 926

Mobil:
Eva Štanclová :
+420 736 541 862
Jitka Špryňarová :
+420 736 541 856
Irena Peková:
+420 733 752 725
Táňa Pencová:
+420 736 541 584

E- mail:
info@reva-lbc.org
eva.stanclova@reva-lbc.org
jitka.sprynarova@reva-lbc.org
irena.pekova@reva-lbc.org
tana.pencova@reva-lbc.org