Etický kodex Revy o.p.s.

 

 

Jsme organizací, která uznává stárnutí jako vývoj patřící k životu.

Jsme organizací, která respektuje neomezenou důstojnost seniorů bez ohledu na to, jaký je jich zdravotní stav nebo životní situace.

Jsme organizací, které senioři mohou přiznávat svou zranitelnost, závislost a smrtelnost a mohou se přitom spolehnout na naši pomoc, solidaritu a mlčenlivost.

Jsme organizací, se kterou se seniorům dostane potřebné pomoci a podpory.

Jsme organizací, ve které je respektováno sebeurčení seniorů i při snížené schopnosti jejich úsudku.

Jsme organizací, ve které jsou psychosociální potřeby seniorů brány stejně vážně jako jejich tělesné potřeby.

Jsme organizací, ve které je umírání vnímáno jako součást života a umírající osoby dostanou důstojnou pomoc.

Kontakty

REVA, o.p.s.
Na Perštýně 352/33,
460 01 Liberec 4
IČO: 25447726

Tel/fax:
+420 485 101 926

Mobil:
Eva Štanclová :
+420 736 541 862
Jitka Špryňarová :
+420 736 541 856
Irena Peková:
+420 733 752 725
Táňa Pencová:
+420 736 541 584

E- mail:
info@reva-lbc.org
eva.stanclova@reva-lbc.org
jitka.sprynarova@reva-lbc.org
irena.pekova@reva-lbc.org
tana.pencova@reva-lbc.org