Kdo jsme

Reva o.p.s. byla založena v roce 2002. Zakladatelky společnosti Eva Štanclová a Dana Kalibová regovaly na potřeby obyvatel Liberecka a naprostý nedostatek kvalitních služeb pro seniory, kterým by takovéto služby umožnily žít co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí, mezi svými blízkými a přáteli s přiměřenou pomocí sociálních služeb.

Řada seniorů je nucena odejít ještě v poměrně aktivním věku do penzionů či domovů seniorů (ovšem, pokud se pro ně najde umístění) jenom z toho důvodu, že si sama nemůže zajistit některou aktivitu běžného života.

Komplexními sociálními službami a jednoduchými zdravotnickými úkony přímo v domácnostech u seniorů umožňuje společnost seniorům prožít ještě mnoho let v rodinném kruhu bez nebezpečí sociálního vyloučení a ztráty společenských kontaktů. Pečující rodině přitom snižuje zatížení a usnadňuje návrat do běžného života.

Počátkem roku 2003 pracovalo pro organizaci 5 zaměstnanců. Vzhledem k nárůstu počtu uživatelů, vzrostl i počet zaměstnanců na současných 30 osob, z toho 26 osob je v přímé péči u 50 seniorů v Liberci a jeho blízkém okolí. V roce 2007 společnost splnila podmínky pro registraci služeb a byla zaregistrována služba osobní asistence.

Statutární orgán

Eva Štanclová, ředitelka společnosti

Orgány společnosti jsou správní a dozorčí rada

Správní rada ve složení:

PaedDr. Alexandra Bečvářová – předsedkyně, Eva Hlavínová, Lenka Poláčková

Dozorčí rada ve složení:

Alena Bělonožníková-předsedkyně, Ing. Jana Pokorná, Táňa Pencová

Audit:

Audit provádí Ing. Hana Maříková

Další

Další personální funkce:

  • Táňa Pencová – účetní, ekonom organizace
  • Irena Peková – sociální pracovnice, metodik organizace
  • Jitka Špryňarová – koordinátorka sociálních služeb

Kontakty

REVA, o.p.s.
Na Perštýně 352/33,
460 01 Liberec 4
IČO: 25447726

Tel/fax:
+420 485 101 926

Mobil:
Eva Štanclová :
+420 736 541 862
Jitka Špryňarová :
+420 736 541 856
Irena Peková:
+420 733 752 725
Táňa Pencová:
+420 736 541 584

E- mail:
info@reva-lbc.org
eva.stanclova@reva-lbc.org
jitka.sprynarova@reva-lbc.org
irena.pekova@reva-lbc.org
tana.pencova@reva-lbc.org