Naše vize – dlouhodobý cíl

  • Organizace se zaměřuje na specifickou péči o seniory, kteří se neorientují časem, místem, situací a osobou. Celý proces péče o umí pracovníci profesionálně zdokumentovat a dokáží pracovat s biografií seniora.
  • Bude navázána úzká spolupráce s pobytovým sociálním zařízením. V případě nutnosti stěhování seniora z domácího prostředí do pobytového zařízení bude dokumentace a biografie seniora připraveným návodem, jakým způsobem má nový personál ke klientovi přistupovat.
  • Organizace bude mít v týmu “ rodinnou zdravotni sestru“. „Rodinná sestra“ bude znát psychické a fyzické zdraví uživatelů Revy, bude k dispozici jim a osobním asistentkám.

VIZE ORGANIZACE

ÚCTA K ŽIVOTU

ÚCTA K ŽIVOTU VE VŠECH JEHO FÁZÍCH

OBNOVA MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY

Kontakty

REVA, o.p.s.
Na Perštýně 352/33,
460 01 Liberec 4
IČO: 25447726

Tel/fax:
+420 485 101 926

Mobil:
Eva Štanclová :
+420 736 541 862
Jitka Špryňarová :
+420 736 541 856
Irena Peková:
+420 733 752 725
Táňa Pencová:
+420 736 541 584

E- mail:
info@reva-lbc.org
eva.stanclova@reva-lbc.org
jitka.sprynarova@reva-lbc.org
irena.pekova@reva-lbc.org
tana.pencova@reva-lbc.org