Vzdělávání týmu

  • všichni zaměstnanci splňují kvalifikační předpoklady na své pozice dle zákona č.108/2006Sb. , o sociálních službách.
  • v souladu se strategií společnosti probíhá roční kurz s časovou dotací 100 hodin -Psychobiografický model péče Prof.E.Böhma o seniory se syndromem demence. „Nejdříve rozhýbej psychiku, potom tělo“ – jedná se o pilotní projekt nového vzdělávacího modulu v Čechách pro osobní asistenci u seniorů se syndromem demence. (Tohoto projektu se zúčastňují také rodinní příslušníci)
  • odborné semináře, které jsou organizovány na žádost osobních asistentek a vyplývají z řešením problémů nebo jejich předcházení v přímé péči.
  • tým pracuje pod supervizí.

Kontakty

REVA, o.p.s.
Na Perštýně 352/33,
460 01 Liberec 4
IČO: 25447726

Tel/fax:
+420 485 101 926

Mobil:
Eva Štanclová :
+420 736 541 862
Jitka Špryňarová :
+420 736 541 856
Irena Peková:
+420 733 752 725
Táňa Pencová:
+420 736 541 584

E- mail:
info@reva-lbc.org
eva.stanclova@reva-lbc.org
jitka.sprynarova@reva-lbc.org
irena.pekova@reva-lbc.org
tana.pencova@reva-lbc.org