Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců REVA o.p.s.

Hlavním cílem projektu je podpora realizace

vzdělávacích programů a posílení kompetencí a dovedností

zaměstnanců Reva o.p.s. a dalších zapojených organizací, které tak přispějí ke zvýšení

kvality poskytovaných služeb. Konkrétní cíle jsou zaměřeny na:

  • posílení manažerských kompetencí vedoucích
  • zavedení rozvojových plánu vzdělávání pro zaměstnance
  • podporu spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a výměnu zkušeností prostřednictvím mezioborových supervizních setkání.
  • zpracování vybraných standardů kvality sociálních služeb
  • podporu nových metod práce s klienty reflektujících jejich potřeby a umožňujích jejich pobyt v přirozeném prostředí

Tento projekt byl zahájen v červnu 2009 a skončil v srpnu 2010.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Nahlédněte s námi do několika vzdělávacích programů prostřednictvím fotografií:

Díky projektu průběžně zvyšujeme naše znalosti a pracovní dovednosti, které přispějí ke zvýšení kvality námi nabízených služeb pro seniory

 

Základní kurz Bazální stimulace

Základní kurz Bazální stimulace

Základní kurz Bazální stimulace

Základní kurz Bazální stimulace

Základní kurz Bazální stimulace

 

Kurz komunikace pro vedoucí pracovníky REVY a Domu seniorů

Kurz komunikace pro vedoucí pracovníky REVY a Domu seniorů

Kurz komunikace pro vedoucí pracovníky REVY a Domu seniorů

Kurz komunikace pro vedoucí pracovníky REVY a Domu seniorů

Kurz komunikace pro vedoucí pracovníky REVY a Domu seniorů

 

Kurz manažerských dovedností pro pracovníky REVY a Domu seniorů

Kurz manažerských dovedností pro pracovníky REVY a Domu seniorů

Kurz manažerských dovedností pro pracovníky REVY a Domu seniorů

Kurz manažerských dovedností pro pracovníky REVY a Domu seniorů

Kurz manažerských dovedností pro pracovníky REVY a Domu seniorů

 

Mezioborová supervize REVY, Domu seniorů a LDN Liberec

Mezioborová supervize REVY, Domu seniorů a LDN Liberec

Mezioborová supervize REVY, Domu seniorů a LDN Liberec

Mezioborová supervize REVY, Domu seniorů a LDN Liberec

Mezioborová supervize REVY, Domu seniorů a LDN Liberec

Kontakty

REVA, o.p.s.
Na Perštýně 352/33,
460 01 Liberec 4
IČO: 25447726

Tel/fax:
+420 485 101 926

Mobil:
Eva Štanclová :
+420 736 541 862
Jitka Špryňarová :
+420 736 541 856
Irena Peková:
+420 733 752 725
Táňa Pencová:
+420 736 541 584

E- mail:
info@reva-lbc.org
eva.stanclova@reva-lbc.org
jitka.sprynarova@reva-lbc.org
irena.pekova@reva-lbc.org
tana.pencova@reva-lbc.org